Herfra

image
Byfolka herfra holder til på et småbruk i Sokna, i Ringerike kommune. Eiendommen er på rett under 50 mål, med våningshus og stabbur fra 1750, og noe nyere låve og uthus. Opprinnelig var dette en husmannsplass under gården Nedre Lundesgaard, som ble skilt ut som eget bruk i 1954. Huset har vært bebodd frem til inntil få år siden. Her har det vært både dyrking av mark og noen få dyr, men de senere årene har “driften” vært begrenset til hester på beite.

_mg_4782diverse_mg_4784diverse

Stedet heter Kristofferbråtan. Virksomheten vår vil vokse frem under navnet Herfra, et navn rikt på mulige fortolkninger. Og herfra skal familien jobbe, produsere, leke og formidle. Vi overtok småbruket i januar 2014, og skal sakte men sikkert ruste opp eiendommen. Her skal det bli planter og dyr, og aktiviteter både for oss og for andre. På dette nettstedet kan du følge prosessen.
IMG_1040

Leave a Reply