Vår egen elv

image
image
image
Sogna er en elv som dannes ved utløpet av innsjøen Sognevannet, øverst i Soknedalen i Ringerike kommune. På sin vei mot Sokna sentrum, og videre ned mot Nordfjorden i Tyrifjorden, renner den forbi Øllero. Vi har altså et par hundre meter med vår egen elv! Langs med elva går en gammel ferdselsvei, kalt “kugata”. I dag er denne stien brukt som tursti for gående og ridende.

Vi har funnet meitestang på låven og fiskegarn på loftet. Her har nok fiske vært en liten attåtnæring, i hvert fall til eget bruk. Kan hende det fremdeles er en og annen liten ørret å få, enten i vår egen del av elven eller i et av småvannene oppover? Stetfisk som tante Hilde kaller det – nordmørsk for småfisk. Vi får i så fall vurdere å ta en gammel lokal skikk i bruk, nemlig å la ørreten gå i brønnen for å holde den fersk. I tilfelle vi får fryktelig mye fisk, altså.